Köyümün pınarları

köyümün pınarları artık akmıyor… kızları oğlanları dışarı da çıkmıyor…. kimseler yok ki biri birine bakmıyor… bakır helke bakır güğüm dolmadı mı… niye böyle…

Posted On