Medet

Basat mete marduk manas Hızır musa buda midas Bir de osman abzu yerde Konuşurlar cinas cinas Urbaları asker urba Yedikleri tahıl çorba Masada…

Posted On