Namaz

Af, aman harici laflar hoş olmaz, Metafizik soluk, almaktır namaz. Umutla açılmış eller boş kalmaz, Metafizik soluk, almaktır namaz. Bedenden öncedir, aklın abdesti,…

Posted On