pusula

Açmışsın, Şişkin yelkenleri rüzgarın iyi. Kadırgan sağlam,ambarın erzak dolu. Süzülüyorsun lacivert dalgaları yararak. Yüzün güneşe,yönün pasifiğe doğru… Tüm güzelliğin ve görkeminle Dümende sen,Tanrıça…

Posted On