Yaz Hakka Böyle

YAZ HAKKA BÖYLE Yalnızlık, mutsuzluk, benim kaderim, Kâtip arzuhalim yaz Hakka böyle. Her nereye gitse ben de giderim, Kâtip arzuhalim yaz Hakka böyle….

Posted On