Taslak

Kara beden, kara dil,
Dikkatle bak ölüm geliyor!
Hakikat onunla birlikte gelir,
Sadece ölüm getirir! .
Etrafta Ezrail’den başka kimse yok,
Artık kimse yok.
Ruh bedenden alındı,
Artık dolaşım dondu.
İnsanın bu haline O da güldü.
Zaman geçti.
Bazen dondu, bazen dondu.

Mehmet İbrahim