Tüketici güven endeksi Mayıs’ta 77.3’e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim tesirlerinden arındırılmış tüketici itimat endeksi, 0-200 aralığında bedel alabiliyor.

Tüketici itimat endeksinin 100’den büyük olması tüketici itimadında optimist durumu,100’den küçük olması tüketici inancında karamsar durumu gösteriyor.

Endeks bilgilerine nazaran;

– Geçen 12 aylık periyoda nazaran mevcut devirde hanenin maddi durumu endeksi Nisan’daki 64’ten, Mayıs’ta yüzde 3.8 azalarak 61.5’e geriledi.

– Gelecek 12 aylık periyoda ait hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan’daki 81’den, Mayıs’ta yüzde 5.5 azalarak 76.6’ya geriledi.

– Gelecek 12 aylık periyoda ait genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan’daki 82.9’dan, Mayıs’ta yüzde 4.9 azalarak 78.8’e geriledi.

– Geçen 12 aylık periyoda nazaran gelecek 12 aylık devirde güçlü tüketim mallarına harcama yapma niyeti endeksi de Nisan’daki 92.8’den, Mayıs’ta yüzde 0.7 azalarak 92.2’ye geriledi.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel iktisada ait mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek devir beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Tüketici eğilimine ait endekslerden, tüketimin finansmanı gayesiyle borç kullanma ihtimali endeksinin artması optimist durumu, azalması ise karamsar durumu gösteriyor.

Benzeri halde tüketici fiyatlarının değişimine ait niyet ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini tabir ediyor.