Turizmdeki fiyasko kur krizini tetikleyecek!

CHP İktisat Masası TV’de CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ve ekonomist Cihan İhtilal Zelyut alarm veren inşaat ve turizm bölümlerini tahlil ettiler. Zelyut inşaat kesimindeki maliyetlerin üst çıktığını söyleyerek Zeybek’e dalla ilgili görüşünü sordu. Zeybek, öncelikli olarak zelzele riskine dikkat çekerek sıkıntılı yapı stokunun değişmesi gerektiğini söyledi. Aslında iktidarın da bu sorunu kabul ettiğini ancak bu işin yapılması konusunda uyumsuzluklar olduğunu söyledi.

Zeybek inşaatlardaki maliyetin sert bir formda arttığını söyleyerek kentsel dönüşümün yapılmasının hayli zorlaştığının altını çizdi. “Bu durumla İstanbul’daki insanların riskli yapılarda adeta tabutlukta yaşadıklarını” söyleyen Zeybek, “Binalar artık İstanbul’da adeta bağırıp bu yükü taşıyamıyoruz diyor. Büyük bir felaket bizleri bekliyor” dedi.

Zeybek riskli yapılar için bütçeden kaynak ayrılması gerektiğini savunarak, AKP ile en büyük farklarının zenginler için konut üretilmesine değil yoksullar için konut üretilmesine kaynakların ayrılması gerekliliğine inanmaları olduğunu söyledi.

Kelamı turizm kesimine getiren Zelyut, bu yılın birinci çeyreğinde yalnızca 2 milyar dolarlık bir gelirin oluştuğunu lakin salgın öncesi 35-40 milyar dolarlık gelirin cari açığın kapanmasında değerli rol oynadığını fakat artık bu sayılarla açığın zora girdiğini belirterek Zeybek’e turizm dalını sordu. Zeybek ise iktidarın turizm bölümünün gerçekliğinden uzaklaştığını, dış ülkelerin Türkiye’deki tertiplere iştirak etmediklerini söyleyerek, Türkiye’nin süratli bir biçimde aşı problemini çözmesi gerektiğini belirtti. Aşı olmadan iktisat ve bağlı olarak turizmde olağanlaşmanın gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Zeybek demokrasi ile yönetilmeyen, özgür basının olmadığı, temel haklar ve özgürlüklerin unutulduğu bir ülkede tekrar 35-40 milyar dolarlık gelirlerin sağlanmasının imkansız olduğunu da kelamlarına ekledi.

Zelyut turizmdeki olumsuz tablonun Türkiye’yi sonbaharda bir ödemeler istikrarı krizine götürme ihtimali olur mu diye sorduğunda ise Zeybek, bölümdeki dertlerin hususlar halinde şu sonuçları doğuracağını anlattı:

1-Türk turizm firmalarının elindeki mallar, tesisler yabancılara ya da büyük sermayeye çok ucuza sarfiyat. Ulusal olan bedelleri yabancılara kaptırırız. KOBİ’ler büyük sermaye tarafından ucuza kapatılır.

2-Bu daldaki milyonlarca işçi işsiz kalır. Tedarik zinciri içindeki beşerler mağdur olur.

3-Dış ticaret açığının kapatılması için gerekli olan turizm gelirlerinin azalması Türkiye’yi daha büyük borç yükü altına sokar. Faizler artar bu enflasyonu üst çeker ve Lira’nın pahası süratle düşer.