Yarim Ellere Yar Olduktan Sonra

Hekimler Kapatmaz Gönül Yarayı
Felek İle Açtım Zaten Arayı
Ne Köşkü İsterim Nede Sarayı
Yarim Ellere Yar Olduktan Sonra

Aklımdan Geçeni Söze Dizerim
Dokunmayın Bana Candan Bezerim
Yaşayan Ölüyüm Mecnun Gezerim
Yarim Ellere Yar Olduktan Sonra

Zılgıt Çeker Oynar Dügün Alayı
Ayıranlar Bizi Yaksın Kınayı
Gurbete Gitmişim Nedim Sılayı
Yarim Ellere Yar Olduktan Sonra

Vecalim Kalmadı Bitti Takatım
Viraneye Döndüm Gönlü Sakatım
Azrail Çagırdı Geldi Saatım
Yarim Ellere Yar Olduktan Sonra

Resul Uzun