Yaz Hakka Böyle

YAZ HAKKA BÖYLE
Yalnızlık, mutsuzluk, benim kaderim,
Kâtip arzuhalim yaz Hakka böyle.
Her nereye gitse ben de giderim,
Kâtip arzuhalim yaz Hakka böyle.

Nesimi misali yüzseler derim,
Kanım aka aka gerçeği derim,
Masum insanların yanında yerim,
Kâtip arzuhalim yaz Hakka böyle.

Korkak bir yaşamdan ölüm şereftir,
Bir Atatürk gibi yiğit gerektir,
Zulme karşı koyan çatal yürektir,
Kâtip arzuhalim yaz Hakka böyle.

İnsanlık suçudur terör ve zulüm,
Tanrının elinden olmalı ölüm,
Terör lanetiyle kurudu dilim,
Kâtip arzuhalim yaz Hakka böyle.

Kanlı dünya artı yaşanmaz oldu,
Kıyamet deniyor kopsun geç kaldı,
Ata varımızı, dönekler çaldı,
Kâtip arzuhalim yaz Hakka böyle.

Rızazade, gülen insan kalmadı,
Zulmedenler neden bela bulmadı,
Anası, bacısı saçlar yolmadı,
Kâtip arzuhalim yaz Hakka böyle.
05.09.2021
Fahri Bulut Rızazade

Fahri Bulut