Zafer Bayramımız Mübarek Olsun.

Çağların aslanı, beşikte bebe…
Cafer: bayramımız mübarek olsun.
Gözü hep ilerde asude tebe…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Düşman kaybetmişti akılı, us’u !
Boşa çıkarıldı kurulan pusu !
Ey yüce milletim, can Türk ulusu…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Haini yürekten kınara kadar !
Malazgirt’ten Dumlupınar’a kadar !
Bebeden doksanlık çınara kadar…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Haçlı uygularken mü’mine kırkım !
Düşsem bile beni boğmadı fırk’ım !
Tarihi şan dolu imanlı ırkım…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Mamur eyle yurdun dört, bir yanını !
Birlik ol hiç kimse sıkmaz canını !
Her kim taşıyorsa Türklük kanını…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Çatmasın diyerek başıma zillet…
Dürüste yandaşım, kötüye illet.
Yüreği tertemiz güzide millet…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Abdestsiz, namazsız belli tipleri…
Boğazına geçti hain ipleri.
Bu güzel vatanın hoş sahipleri…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Kurtuluş savaşı, büyük taarruz,
Sakarya da düşman tutmadı mı buz ?
Haydi geleceğe yürüyün uz uz…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Sıkıca sarılıp yüce Kuran’a,
Tokadı berkidip karşı durana,
Birlikte gidelim buyrun turana…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Arzı dilim dilim dilen silsile !
Zihninden korkuyu silen silsile !
Küllerden doğmayı bilen silsile…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Her türlü zorluğa göğüs gerenler !
Tevekkül eyleyip sırra erenler !
Bu topraklar için canın verenler…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Cumali minnettar ecdadım size…
Rahat olun vermez alçağa vize.
Yine getiririz dünyayı dize…
Zafer bayramımız mübarek olsun.

Fırk: Irmak ya da sel sularının getirdiği çamurlu toprak.
Tebe: teba, uyruk

Cuma Ali Çetin