Zaman

ZAMAN..
Şimdi geçmişten doğar,
gelecek ise şu andan.
Her şey bir kılınır bu süreklilikle.
Bir döngü gibidir zaman,

Bütün noktaları öyle birleşmiştir ki söylenemez.
nerede başlayıp, nerede bittiği,
çünkü her noktası hem önüne geçer,
Hem de ardından gelir,
birbirinin sonsuza kadar.
Yine de daha derin bir anlayış vardır.
Geçmiş ayrılıp gitmiştir ve artık yoktur.
Gelecek erişmemiştir ve daha olacaktır.
Şimdi ise sürüp gitmez,
nasıl var olduğu söylenebilir.
bir an olsun yerinde duramıyorsa zaman..
ASİFİLİZ

Serhat Şehri